โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 22:50:53
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส39048
เด็กหญิงศรัณย์ภัธรา ศันสนะบวร
ม.1/14 เลขที่ 35
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง