โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-24 Time : 03:44:56
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38965
เด็กหญิงปลายฟ้า ภู่เต็ง
ม.1/6 เลขที่ 29
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง