โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-24 Time : 03:06:32
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38940
เด็กหญิงนภสร ชาญโคกกรวด
ม.1/14 เลขที่ 26
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-07-21 ลาไปตรวจโควิด
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-08-27 ลาป่วย