โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-24 Time : 03:03:12
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38925
เด็กหญิงธนิษฐา ลิ้มศฤงคาร
ม.1/14 เลขที่ 25
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 10 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-08-10 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-09-16
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-08-30 ไปโรงพยาบาล
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-08-20 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-08-19 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-08-18 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-08-17 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-08-16 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-08-11 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-09-20