โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 23:14:37
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38853
เด็กหญิงกานต์ชนก ไร่สงวน
ม.1/14 เลขที่ 21
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง