โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-24 Time : 04:25:46
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38845
เด็กหญิงกระปุก ไพรพาลี
ม.1/14 เลขที่ 20
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-07-20
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-07-23
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-09-10
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-09-22 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-09-23