โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 22:40:13
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38820
เด็กชายอธิชาติ สุดเจริญ
ม.1/6 เลขที่ 24
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-07-09
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-08-17
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-08-19
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-08-31
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-09-03
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-09-15