โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 22:34:22
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38804
เด็กชายสิรพัชร์ พันธุ์มงคล
ม.1/6 เลขที่ 22
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-07-09
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-07-13
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-07-19
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-07-22
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-08-05
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-08-31