โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-24 Time : 04:04:03
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38798
เด็กชายศุภสิทธิ์ ดีมี
ม.1/14 เลขที่ 17
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง