โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-24 Time : 04:01:54
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38797
เด็กชายศุภศักดิ์ จิณฤทธิ์
ม.1/14 เลขที่ 16
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 8 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-07-08
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-07-12
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-09-02
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-09-17
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-09-08
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-08-24
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-08-19
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-08-18
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-08-17
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-07-21
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-09-21