โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-24 Time : 03:34:14
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38781
เด็กชายวีรภัทร สีกาวี
ม.1/14 เลขที่ 14
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-07-12
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-07-14
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-07-21
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-08-17
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-09-17