โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-24 Time : 05:08:01
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38722
เด็กชายพชรวินท์ มากมูล
ม.1/6 เลขที่ 12
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง