โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-24 Time : 05:03:48
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38694
เด็กชายบุณยธร แซ่ลิ้ม
ม.1/14 เลขที่ 9
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-07-12
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-08-30
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-08-10
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-09-09