โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-24 Time : 04:53:46
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38691
เด็กชายน้ำมนต์ เริงสำราญ
ม.1/6 เลขที่ 9
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-07-14 ลาตรวจโควิด
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-07-15
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-08-05
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-08-10
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-09-14