โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-24 Time : 03:32:26
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38592
เด็กชายชญานิน คำไทย
ม.1/14 เลขที่ 3
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-07-19
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-07-21
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-08-17
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-09-09
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-09-14