โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-24 Time : 03:09:31
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38564
เด็กชายกิตติกวิน คำอยู่
ม.1/14 เลขที่ 1
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง