โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-24 Time : 04:01:12
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38446
เด็กหญิงอภิสรา สุ่ยหล้า
ม.2/10 เลขที่ 39
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง