โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 22:42:42
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38444
เด็กหญิงอภิญญา เข็มนาค
ม.2/15 เลขที่ 37
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-07-08
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-08-09
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-08-30