โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-24 Time : 03:48:26
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38419
เด็กหญิงสิริลัมพา ปริละออง
ม.2/10 เลขที่ 37
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-08-16 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-08-17 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-08-18 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-08-19 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-08-20 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-09-13 ลากิจ