โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 22:26:06
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38416
เด็กหญิงสิริณดา ถาวรนารถ
ม.2/10 เลขที่ 36
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-08-23 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-09-03