โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-24 Time : 03:12:20
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38402
เด็กหญิงศศิประภา สังฆทิพย์
ม.2/10 เลขที่ 33
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง