โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 23:40:12
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38353
เด็กหญิงภารดา บุญปัญญา
ม.2/10 เลขที่ 28
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง