โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 23:01:43
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38268
เด็กหญิงธรรม์ชนก รอดปราณี
ม.2/15 เลขที่ 25
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง