โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 22:28:48
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38250
เด็กหญิงณัฐปภัสร์ ส่งศิริศักดิ์
ม.2/15 เลขที่ 24
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-07-16
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-08-31