โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 22:44:00
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38249
เด็กหญิงณัฐธีรา แซ่ซื้อ
ม.2/15 เลขที่ 23
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง