โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 21:59:07
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38193
เด็กหญิงกิตติญากร กิ่งสุภา
ม.2/15 เลขที่ 22
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-08-03
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-08-13
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-09-09
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-09-14
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-09-15