โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 23:27:37
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38151
เด็กชายอธิภัทร ฟองคำ
ม.2/15 เลขที่ 20
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-07-12
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-07-13
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-07-15
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-08-30
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-09-09
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-09-15