โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 23:29:29
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38137
เด็กชายสรยุทธ์ สินธุชัย
ม.2/15 เลขที่ 19
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-08-25
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-07-08
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-07-13
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-07-14
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-07-16
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-07-20