โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 23:18:53
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38133
เด็กชายสนธยา บรรทร
ม.2/10 เลขที่ 19
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-07-16
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-08-03
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-09-16