โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 23:13:25
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38132
เด็กชายศุภโชค กิจเสริมส่ง
ม.2/15 เลขที่ 18
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-08-05 ตรวจโควิด
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-09-09
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-09-15