โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 23:06:10
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38122
เด็กชายศรัณ แซ่ลิ้ม
ม.2/15 เลขที่ 15
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง