โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-24 Time : 04:15:29
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38120
เด็กชายเวทรรด สวนเเก้ว
ม.2/10 เลขที่ 18
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-07-20
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-09-01
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-09-03
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-09-07
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-09-14
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-09-16