โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-24 Time : 04:06:15
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38111
เด็กชายวาสิทธิ์ แก้วกลางเมือง
ม.2/10 เลขที่ 16
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-08-23 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-09-16
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-09-17