โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-24 Time : 04:21:22
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38108
เด็กชายวัชระ ประทุมชาติ
ม.2/10 เลขที่ 15
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-07-15
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-07-16
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-08-25 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-08-27
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-09-10