โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-24 Time : 03:22:32
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38042
เด็กชายพชร จิรวัฒน์กุล
ม.2/10 เลขที่ 12
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 7 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-07-07 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-07-08 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-07-20 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-07-21 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-07-22 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-07-23 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-08-03 ลาป่วย