โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-24 Time : 05:06:00
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38000
เด็กชายธียศ เพียนอก
ม.2/10 เลขที่ 10
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 14 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-07-12
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-07-08
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-09-20
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-09-15
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-09-13
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-09-02
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-09-01
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-08-26
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-08-19
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-08-17
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-08-13
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2021-08-11
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2021-07-22
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2021-07-16 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2021-09-22