โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-24 Time : 03:46:44
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37979
เด็กชายธนภูมิ คุ้มธเรศ
ม.2/10 เลขที่ 7
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-09-13 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-09-14