โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-24 Time : 03:16:09
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37956
เด็กชายดนัย สอดพรมราช
ม.2/10 เลขที่ 6
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 15 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-07-05 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-09-16
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-09-15
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-09-07
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-07-19 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-07-16 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-07-15 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-07-14 ลา
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-07-13 ลา
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-07-12 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2021-07-09 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2021-07-08 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2021-07-07 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2021-07-06 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 15 Date : 2021-09-23