โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 23:47:34
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37943
เด็กชายณัฏฐ แทนขำ
ม.2/15 เลขที่ 3
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง