โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 21:56:18
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37938
เด็กชายณภัทร โพธิ์สาขา
ม.2/15 เลขที่ 2
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-07-16
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-08-05
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-08-18
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-09-07