โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-24 Time : 04:50:59
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37911
เด็กชายคณสรณ์ งามเเท้
ม.2/10 เลขที่ 3
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 9 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-07-15
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-09-20
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-09-17
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-09-15
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-09-14
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-09-13
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-09-09
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-09-08
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-09-03
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-09-23