โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 23:28:13
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37904
เด็กชายกีรติ ทิมผ่องใส
ม.2/15 เลขที่ 1
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 11 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-07-05
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-09-01
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-08-11
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-08-05
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-08-03
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-07-23
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-07-22
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-07-21
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-07-20
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-07-12
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2021-09-07