โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-24 Time : 04:36:52
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37890
เด็กชายกฤษฎา เตาให
ม.2/10 เลขที่ 1
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-07-09 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-08-09 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-08-10 ลา