โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-24 Time : 03:19:52
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37790
เด็กหญิงสุภาวิตา พรวนลาภ
ม.3/11 เลขที่ 39
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง