โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 23:04:12
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37674
เด็กหญิงปาลิตา แซ่เจ็ง
ม.3/9 เลขที่ 32
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-07-14
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-07-22
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-08-11
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-08-16