โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 23:26:22
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37526
เด็กชายอิทธิพัทธ์ เลิศมหาฤทธิ์
ม.3/11 เลขที่ 22
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-09-02
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-09-03
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-09-13