โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-24 Time : 04:40:54
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37518
เด็กชายอนุสรณ์ มณีจร
ม.3/11 เลขที่ 21
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-06-24
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-08-03
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-08-17
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-08-19
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-09-01
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-09-16