โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 23:09:49
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37506
เด็กชายสุวรรณภูมิ แจ้งจำนรรจ์
ม.3/9 เลขที่ 18
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง