โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 23:03:34
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37504
เด็กชายสุรชัย สุนาพรม
ม.3/11 เลขที่ 20
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 9 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-08-05
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-08-20
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-08-30
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-09-01
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-09-09
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-09-10
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-09-14
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-09-15
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-09-16