โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 23:20:43
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37498
เด็กชายสุจิตต์ สุวราเกียรติสกุล
ม.3/9 เลขที่ 16
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-07-07 ลา
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-07-09
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-08-11
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-09-01
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-09-15